Noteikumi

Saskaņā ar šiem noteikumiem interneta portālu-lapu www.es-milu-tevi.lv turpmāk tekstā - „EMT” un lietotājiem – turpmak tekstā - „Lietotāji” ir tiesības, bezmaksas izveidot un nosūtīt savu privatu pārsteiguma „ atzīties mīlestībā” EMT interneta lapu, pievienojot savu tekstu un foto, paša Lietotāja izvelētajam sanēmējam (sanēmēja e-pasta adresei un vārdam), norādot patiesu savu Lietotaja vārdu un e-pasta adresi.

Lietotājs ir atbildīgs par uzrakstītot tekstu un pievienoto bildi un parakstu, kā arī savu norādīto e-pasta adresi un sava vārda atbilstību savai identifikacijai, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Lietotājs ir atbildīgs par „atzīties mīlestībā” EMT lapā nosūtītā teksta, bildes vai paraksta ētiku un to atbilstību cilvektiesībām.

Lietotajs pats personiski ir atbildīgs pret trešo personu tiesībām, piemēram, patentu tiesības, zīmola tiesības, vai autortiesības.

Lietotājs ir atbildīgs par pievienotā teksta, paraksta un fotogrāfijas satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tiesībām izplatīti informāciju. Aizliegts publicēt maldinoša, godu un cieņu aizskaroša satura tekstus un bildes, aizliegtu reklāmu.

Lietotājam ir aizliegts savā lapā piedāvāt informācijas izvietošanu par maksu, vai pārdot reklāmu.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, vai trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt vērsti pret www.es-milu-tevi.lv, saistībā ar „atzīties mīlestībā” teksta vai foto nosūtīšanu jebkādam adresātam uz jebkadu e-pasta adresi (piemēram, erotiska vai pornografiska raksturas, goda vai cieņas vai prestiža aizskarošus tekstus vai bildes, jebkāda uzņēmuma nosaukums, jebkadas politisko partiju nosaukumus, reģistrētas preču zīmes, vai autortiesības utml.). Saskaņā ar šiem noteikumiem un ievērojot šos noteikumus, www.es-milu-tevi.lv nevienā atgadījumā nav un nebūs atbildīgs par Lietotāja izveidotās un nosūtītās EMT lapas saturu (tekstu, bildi, parakstu), jebkādiem izrietošiem, tiešiem, netiešiem zaudējumiem, tai skaitā, tādiem zaudējumiem kā ieņēmumu zaudējumi, finansiāli, preču zīmes vai zīmola prestiža zaudējumi trešām personām, saistībā ar lietotāja nosūtīto EMT „atzīties mīlestībā” lapu jebkādam e-pasta adresātam.

Pievienot komentāru

Ienākt ar draugiem pasi