Mīlestības iedvesmoti citāti

 1. Augstāk par visu vertējiet mīlestību, ko saņemat. Tā dzīvos vēl ilgi pēc tam, kad jūsu zelts un labā veselība būs pagājusi. /Ogs Mandino/
 2. Mīlestība ir visu noslēpumu saprašanas atslēga./Paulu Koelju/
 3. Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati no sevis un nesaņem nekā cita kā vien pati no sevis. /Halīls Džibrāns/
 4. Gudrais ir gudrs tāpēc, ka mīl. Un muļķis ir muļķis tikai tāpēc, ka domā par iespēju mīlēt./Paulu Koelju/
 5. Skaists šķiet viss, uz ko noraugies ar mīlestību. /Kristiāns Morgenšterns/
 6. Laimīga laulība sākas, kad mēs apprecam to, kuru mīlam,un tā plaukst un zeļ, kad mēs mīlam to, kuru esam apprecējuši. /Toms Malens/
 7. Mīlestība ir spēks, kas dots, lai mums dāvātu prieku. Lai mūs tuvinātu Dievam un saviem tuvākajiem./Paulu Koelju/
 8. Cilvēkus iepazīst ar sirdi, nevis ar acīm vai prātu. /Marks Tvens/
 9. Laimīgi var justies tikai tie, kas nes krūtīs silti pukstošu sirdi.[..]viena cilvēcīgu jūtu pilna sirds ir vairāk vērta nekā simts dzelžainu spēku. /Leons Paegle/
 10. Mīlestībai nekas nepieder, nedz arī tā kādam pieder; jo mīlestībai pietiek ar mīlestību. /Halīls Džibrāns/
 11. Mīli tos, kuri mīl tevi. /Voltērs/
 12. Cilvēka būtība ir tikai viena vienīga, un šo būtību sauc par Mīlestību./Paulu Koelju/
 13. Mīlestība ir spēks, kas mūs atkal apvieno un savāc vienkopus mūsu daudzajās dzīvēs visos pasaules nostūros izkaisīto pieredzi./Paulu Koelju/
 14. Mīlestība ir katra cilvēka dzīve. /Emanuel Svedenberg/
 15. Dzīves augstākā laime ir pārliecība, ka tiekam mīlēti. /Viktor Igo/
 16. Laipni vārdi rada uzticību, laipnas domas rada izpratni, laipnas dāvanas rada mīlestību. /Laodzi/
 17. Ir grūti aizmigt, kas esi iemīlējies, jo realitāte pēkšņi kļūst labāka par visiem taviem sapņiem. /Teodors Sjūz Gazels/
 18. Mīla ir akla. Laulība atdod acu gaismu. /Polīna Tomasone/
 19. Attiecības ir augstākā vērtība šajā pasaulē, tāpēc attiecībām ar cilvēku, kuru mīli, jābūt galvenajai prioritātei. /Juris Rubenis/
 20. Visdārgākās lietas saņem par brīvu. /Juris Rubenis/
 21. Vissvarīgākais man ir mīlestība. To nevar vēlēties, jo tā pastāv pati par sevi. Mīlestība nevar kļūt neuzticīga, jo tai nav nekāda sakara ar piederēšanu. To nevar ieslodzīt kā gūstekni, jo mīlestība ir upe, kas var iziet no krastiem./Paulu Koelju/
 22. Vai tas nav brīnums - jo vairāk mēs dodam, jo vairāk mums pieder. /Leonards Nimojs/
 23. Katra cilvēka sirdī mājo vēlme tikt mīlētam bez īpašas mīlestības izpelnīšanās. /Moriss Vāgners/
 24. Garīgā pieredze vispirms ir praktiskā mīlestības pieredze. Bet mīlestībā nepastāv likumi. Var, protams, sekot grāmatu padomiem vai mēģināt kontrolēt savu sirdi, izstrādājot rīcības stratēģiju - taču tam nav jēgas. Sirds lemj pati, un tikai tam, ko tā izlēmusi, ir vērtība. /Paulu Koelju/
 25. Attiecības ir kā dzīva būtne. Un tām ir vajadzīga tikpat uzmanīga attieksme pret detaļām, ar kādu mākslinieks izturas pret savu darbu. /Deivids Viskots/
 26. Mēs mīlam citus cilvēkus nevis par to, kādi tie ir, bet par to, kā viņi liek mums justies. /Ervīns Federmens/
 27. Ir brīži, kad Dievs pieprasa paklausību. Tomēr mēdz būt arī tādi brīži, kad Viņš grib pārbaudīt mūsu gribu un izaicina mūs, pārbaudot, vai esam spējīgi izprast Viņa mīlestību./Paulu Koelju/
 28. Labāk lai tevi ienīst par to, kāds tu esi, nevis lai tevi mīl par to, kāds tu izliecies, ka esi. /Kurts Kobeins/
 29. Ir mīlestība viss, kas pieder mums, tas vienīgais, kas iespēju dod otram palīdzēt. /Eripīds/
 30. Ja cilvēks savu otru pusīti spēj mīlēt bez ierobežojumiem un iebildumiem, tad viņā plūst Dieva mīlestība. Ja viņā plūst Dieva mīlestība, šis cilvēks mīlēs savu tuvāko./Paulu Koelju/
 31. Visu, itin visu, ko es apjēdzu, saprotu tikai tādēļ, ka mīlu./Ļevs Tolstojs/
 32. Mīlestība bija vienīgais tilts starp redzamo un neredzamo pasauli, kas bija pieejams ikvienam. Tā bija vienīgā pašpietiekamā valoda, kas Visuma dienu no dienas sniegtās gudrības prata iztulkot cilvēkiem saprotamā veidā./Paulu Koelju/
 33. Mīlestība ir jukušā gudrība un viedā muļķība. /Semjuel Dzonson/
 34. Mīlestības soļi ir ātri, kā karavīrs ir mīlestība, tā prot šaut un trāpīt no liela attāluma, ja grib. /Džordžs Herberts/
 35. Ir mīlestība patīkama, bet tik nepatstāvīga kā mainīgais laiks. /Viljams Šekspīrs/
 36. No visa, kas jelkad ir dzirdēts un kas lasīts, kas stāstos noklausīts un vēsture ko māca – Nekad nav gluda īstas mīlestības gaita. /Viljams Šekspīrs/
 37. To pašu mīlestību, ko tu sniedzi saviem vecākiem, tu saņemsi atpakaļ no saviem bērniem savā vecumā. /Taless/
 38. Darbs pagaidīs, kamēr jūs rādāt bērnam varavīksni, taču varavīksne negaidīs, kamēr jūs darāt darbu. /Patrīcija Klāforda/
 39. Ir mīlestība akla, mīlētāji neredz tās jaukās muļķības, ko paši dara. /Viljams Šekspīrs/
 40. Mīlestība nedod neko, tikai sevi, un neņem neko, tikai ņem no sevis. Mīlestība nepakļaujas un nevar tikt pakļauta. Jo mīlestībai pietiek ar mīlestību./Halīls Džibrāns/
 41. Mīlestība neskatās ar acīm, bet ar iedomām./Viljams Šekspīrs/
 42. Mīlestība nozīmē vēlmi atdot to, kas ir mūsu, otram – un izjust šī otra cilvēka prieku kā savējo. /Emanuēls Svedenborgs/
 43. Kas mīl, tas neiespējamam tic. /Elizabete Baret Brauning/
 44. Viss patiesi lielais rodas lēnām, nemanāmi augot. /Seneka/
 45. Šai pasaulē es neesmu nācis nejauši. Es esmu šeit ar kādu nolūku, un šis nolūks ir -izaugt par kalnu, nevis sarukt par smilšu graudu. /Ogs Mandino/
 46. Mēsnespējam veikt lielas lietas; vienīgi mazas lietas – ar lielu mīlestību! /Māte Terēze/
 47. Mēs nezaudējam interesi par dzīvi un ar prieku veramies rītdienā, ja dāvājam prieku citiem. Laime nav mērķis, tā ir blakusprodukts. /Leonora Rūzvelta/
 48. Ir tikai viens mīlas veids, bet tam ir tūkstoš dažādu kopiju. /Fransuā de Larošfuko/
 49. Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt. /Rainis/
 50. Neesi neviena īpašums un nevienu neuzskati par savējo. /Aleksandrs Sventohovskis/
 51. Pasaulē nekas dižens nav radies bez kaislības. /Georgs Vilhelms Frīdrihs Hēgelis/
 52. Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas; tā neatceras to, kas pagājis, un nedomā par to, kas nāks; tai nav arī vakardienas; tā neatceras to, kas pagājis, un nedomā par to, kas naks; tai ir tikai tagadne – un tā nav diena, bet acumirklis.
 53. Kamēr mums trūkst tā, pēc kā mēs ilgojamies, tas mums šķiet augstākā laime, bet ieguvuši to, mēs sākam tikpat dzedzīgi ilgoties pēc kaut kā cita. /Lukrēcijs/
 54. Kad sirdis pilnas mīlas un pukst tikai no satikšanās līdz šķiršanās brīdim, pietiek niecīga mājiena , lai viens otru saprastu. /Rabindrants Tagore/
 55. Veselīgs nabags ir laimīgāks par slimu karali. /Arturs Šopenhauers/
 56. Vieglāk ir ņemt nekā dot, grūtāk ir atdo savu nekā neņemt svešu. /Aristotelis/
 57. Vismaz reizi dzīvē laime pieklauvē pie ikkatrām durvīm. Taču visbiežāk šis katrs sēž krodziņā un klauvējienu nesadzird. /Marks Tvens/
 58. Tas, kurš seko cilvēkmīlai, uzvar kaujās un ir neparvarams tad, kad aizsargājas. Debesis to allaž tiecas paglābt, Cilvēkmīla viņu apsargā. /Laodzi/
 59. Ticība, cerība, mīlestība. Tā ir dzīves jēga-ja nebūtu šo lietu, īpaši pēdējās, pasule liktos neciešami garlaicīga. /Anšlavs Eglītis/
 60. Neliec staigāt savai mīlestībai virs bezdibeņa tikai tāpēc, ka tas ir dziļš. /Rabindrants Tagore/
 61. Labas dienas raksti akmenī, sliktas – smiltīs, tad tev vienmēr labi ies. /Latviešu gudrība/
 62. Mīlai uzticies pat tad, ja tevi sāpinātu tā. Un sirdi nenocietini./Rabindranats Tagore/
 63. Visdziļākās un smalkākās jūtas dažreiz var aizkustināt tikai viegla,garām slīdoša pieskaršanās. /Kārlis Skalbe
 64. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo Pasaules dvēseli. /Paulu Koelju/
 65. Kamēr vien pasaule pastāvēs, mīlestība ir un būs. /Dzidra Rinkule-Zemzare/
 66. Mīlestība iziet cauri bezgalīgām pārvērtībām, līdz, uz visiem laikiem saplūdusi ar mūsu dzīvi, nekad vairs neizdzēš savu liesmaino krāsu. /Onrē de Balzaks/
 67. Es sveikšu šo dienu ar mīlestību, un viss man izdosies. /Ogs Mandino/
 68. Kas mīl, tas nevairās no sāpēm:tas droši vinām pretī iet, jo mīla apciemo mūs tapēc, lai dvēselemums gaiši dzied. /Leonīds Breikšs/
 69. Mīlestība ir noslēpumaina. Jo vairāk mēs to dalām, jo lielāka tā kļūst./Paulu Koelju/
 70. Kas gan cits laime ir, kā vienīgi saskaņa ar sevi un visu pasauli?Un galu galā ir gluži vienalga, vai šo saskaņu rada diži mērķi, mūžīga mīla vai pankūkas. /Anšlavs Eglītis/
 71. Tātad es mīlu tevi tāpēc, ka pasaule slepus sadevās rokās, lai palīdzētu tevi atrast. /Paulu Koelju/
 72. Baudiet labos brīžus, kamēr tie ilgst!Nekas neturpinās mūžīgi. /Anšlavs Eglītis/
 73. Mīlestība ir cieņas akts pret citu cilvēku, un tas jāpatur slepenībā. Mīlestība jāizdzīvo un jāizbauda katru mirkli, bet, tiklīdz mēģinām to izskaidrot ar prātu, tās maģija zūd./Paulu Koelju/
 74. Laime ir izjūtās, nevis lietās. Laime iemanto to, ko pats mīl, nevis to, ko par mīlamu atzinuši citi. /Fransuā de Larošfuko/
 75. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo Pasaules dvēseli./Paulu Koelju/
 76. Kā es atradīšu savas dzīves mīlestību? To var uzzināt tikai riskējot. Tikai riskējot zaudēt un pievilties, bet nekad neapstājoties. Kas nepārstāj meklēt mīlestību, vienmēr to atrod. /Paulu Koelju/
 77. Mīlestība nekad neliedz cilvēkam sekot savam Liktenim. Ja viņš pamet savus pūliņus, tas nozīmē, ka mīlestība nav bijusi īsta, tāda, kas runā Pasaules valodā./Paulu Koelju/
 78. Nevar taču zināt, kādas brīnumjaukas lietas tevi gaida varbūt jau aiz nākamā stūra. /Bredlijs Trevors Grīvs/
 79. Tu esi ieradies uz šīs planētas tādēļ, lai mācītos mīlēt. Un tas ir viss. /ŠāronaBidalfa un Stīvs Bidalfs/
 80. Kā mājā ieklūst gaisma? Pa atvērtiem logiem. Un kā gaisma iekļūst cilvēkos? Pa atvērtu mīlestības logu./Paulu Koelju/
 81. Mīlestība neprasa ne sudraba kroni, ne augstu dzimumu. /Latviešu sakamvārds/
 82. Vispatiesākā laime mīt jūsu dvēselē. Netērejiet laiku un pūles, meklējot prieku un laimi kaut kur ārpusē. /Ogs Mandino/
 83. Savas bagātības tu atradīsi tur, kur būs tava sirds./Paulu Koelju/
 84. Pasaule iemīlēja cilvēku, kad tas pasmaidījanats. /Rabindranats Tagore/
 85. Dodoties meklēt mīlestību mums jāatceras, ka tajā pašā brīdī arī mīlestība dodas mums pretīm./Paulu Koelju/
 86. Garīgās veselības mērs ir tieksme visā atrast labo. /Ralfs Valdo Emersons/
 87. Kad klājas labi,- iztiekam bez Dieva,kad klājas slikti,-sākam lūgties. /Anšlavs Eglītis/
 88. Tikai tie ir laimīgi, kuri tiecas pēc kaut kā vairāk nekā vienīgi pēc savas laimes. /Džons Stjuarts Mills/
 89. Labu mīlējam ikkatrs tāpēc, ka tas mums ko ienes, bet labu nedarām tāpēc, ka tas mums ko iznes. /Reinis Kaudzīte/
 90. Vajag smieties un raudāt, mīlēt un strādāt, baudīt un ciest, vibrēt ar visām stīgām visā plašumā. /Gistavs Flobērs/
 91. Mīlestība – tas ir viss! Tas ir brīnums un reizē pats dabiskākais, kas var būt. /Ēriks Marija Remarks/
 92. Mīlestība mēmu padara par daiļrunīgu, nesaprašu – gudru, sliņķi – čaklu. /Grieķu atziņa/
 93. Kas citus spēj mīlēt kā sevi pašu, ir atradis dzīves jēgu. /Zenta Mauriņa/
 94. Esi cēlsirdīgs pret tiem, kuri uz zemes, tad cēlsirdīgi pret tevi būs tie, kuri debesīs. /Austrumu gudriba/
 95. Laime dodas rokā tikai gudriem cilvēkiem. /Konstantīns Pavlovskis/
 96. Būībā laime ir prasme samierināies ar savu likteni un stavokli./Roterdamas Erasms/

 97. Laime vienmēr ir subjektīva - vienu un to pašu apstākļu kopums vienu dara laimīgu, otru - nelaimigu. /Regīna Ezera/
 98. Ja tu mīli, ja tu skaiti lūgsnu, ja tu ciet - tad tu esi cilvēks. /Indiešu paruna/

 99. Cilvēks ir tāds, kāds ir viņa priekšstats par laimi. /Vasilijs Suhomļinskis/
 100. Gan laime, gan nelaime ir vienlīdz derīgas, ja uz tām palūkojamies kā uz dvēseles pārbaudījumu. /Ļevs Tolstojs/
 101. Dvēsele, kas nekad nav izjutusi ciešanas, nekad neizjutīs īstenu laimi. /Žorža Sanda/
 102. Hroniskas laimes nav, tāpat kā nav nekūstoša ledus. /Aleksandrs Hercens/
 103. Vairums ļaužu ir tiktāl laimīgi, cik to ir nolēmuši. /Abrahams Linkolns/
 104. Dažreiz vislielākā laime ir atkal atrast to, ko savā muļķībā pats biji aizmetis prom. /Jezups Laganovskis/
 105. Ja mīli puķi, kas atrodas tikai uz vienas no miljoniem zvaigžņu, tad pietiek palūkoties zvaigžņotajās debesīs, lai būtu laimīgs./Antuāns de Sent-Ekziperī/
 106. Nestāstiet par savu nelaimi ļaunam cilvēkam - viņš jūs nekad nemierinās! /Norvēģu sakāmvārds/
 107. Laimīgs cilvēks ir pārlieku apmierināts ar tagadni,lai parāk daudz kavētos domās par nākotni. /Alberts Einšteins/
 108. Mīļš rokas spiediens dažlabreiz vairāk spēj kā zelts un sirsnīgs vārds-kā rubļu sauja./Fricis Bārda/
 109. Mīlestība radīja dejas un rotaslietas./Helvēcijs/
 110. Ja vīrietis ir ģimenes galva, tad sieviete - viņas sirds. /A. Hludejevs/
 111. Labākā sievietes kosmētika - smaids. /L.Filahtova/
 112. Darbs kā sieva - biežāk mainīsi, sliktāku iegūsi. /V. Koņjahins/
 113. Jo vairāk sieviete grozās pie spoguļa, jo vairāk vīriešu grozās ap šo sievieti. /K. Melihans/
 114. "Kas zelta blāzmā iegājis, tam vaļā vērtas debesis un vārds tām - MĪLESTĪBA.." /E. Ķezbere/
 115. ...Nav pirmām rozēm krāšņums tāds, kā mīlai pēdējai.../K. Zāle/
 116. Es neteiktu, ka sievietēm nav rakstura, - drīzāk tas viņām ir katru dienu citāds. /H. Heine/

Pievienot komentāru

Ienākt ar draugiem pasi